BERTA KUČERA


Škola košarke Vodopad na punktu OŠ “Berta Kučera” u školskoj dvorani u terminima:

Ponedjeljak

18:15h – 19:15h

Srijeda

18:15h – 19:15h

Trener:

Kenan Čejvan