BERTA KUČERA

Škola košarke Vodopad na punktu OŠ “Berta Kučera” u školskoj dvorani u terminima:

Ponedjeljak

19:00-20:00h mlađa grupa

Srijeda

19:00-20:00h mlađa grupa

Trener Edis Redžić