DIVIČANI


Škole košarke Vodopad na punktu Divičani svoje treninge održava u dvorani OŠ “Braća Jezerčić” i to u terminima:

Utorak

17:30h mlađa grupa (godišta 2007-2011)

19:30h starija grupa (godišta 2003-2007)

Petak

16:30h mlađa grupa (godišta 2007-2011)

17:30h starija grupa (godišta 2003-2007)

Treneri:
Edis Redžić i Aziz Bašimamović

 MLAĐA GRUPA

STARIJA GRUPA